Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – SCHRONIENIE DLA BEZDOMNYCH

Wybrana oferta w załczniku