Jumpmenu Module


 

Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. ,,ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ”

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 12.03.2012r. do godz. 12:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT: 12.03.2012r. godz. 12:15 - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57