Aktualności

POTRZEBNA POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwraca się z prośbą o pomoc dla osób bezdomnych. Ze względu na duże mrozy niezbędne są czapki, szaliki, rękawiczki, kurtki dla mężczyzn przebywających na terenie naszego miasta.

Dary prosimy dostarczać do siedziby Ośrodka przy ul. Opolskiej 9 pok. 47 w Jastrzębiu-Zdroju. Dodatkowe informacje o potrzebach można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 49 647 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Chłodne, zimowe miesiące to ciężki czas dla osób bezdomnych. Zimą są narażone na wiele niebezpieczeństw związanych z wychłodzeniem organizmu i odmrożeniem, które mogą doprowadzić do choroby, a nawet śmierci.

Każdą informację o osobach bezdomnych, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy warto przekazać odpowiednim służbom.

W sytuacjach zagrożenia należy zadzwonić po pomoc na numery:

32 47 85 290 - Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju

997 – policja (w szczególności w godzinach wieczornych i nocnych)

998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – służby ratownicze

Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) uruchomiono infolinię dla osób bezdomnych. Będzie ona czynna w sezonie jesienno-zimowym. Pod bezpłatnym numerem telefonu 987 można uzyskać informację na temat noclegów czy wyżywienia.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej. W dniach wolnych od pracy, w godzinach wieczornych i nocnych należy zaś informować bezpośrednio policję

Przypominamy, że osoby potrzebujące pomocy, mogą ją uzyskać w wymienionych niżej instytucjach i placówkach:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 32 43 49 647.

2. Noclegownia dla mężczyzn, ul. Wodzisławska 15 tel. 32 47 60 155

3. Ogrzewalnia przy ul. Północnej