Jumpmenu Module


 

Aktualności

Oferta pracy - psycholog

Oferta pracy:

Informacja o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój ul.Opolska 9

Osoba kontaktowa: Małgorzata Bryła

Tel: 32 4349659, fax 32 4740146, I piętro pok.57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zatrudni osobę na stanowisko Psycholog -1 etat

Warunki:

 

 • Zmianowość: praca na 2 zmiany (7:30-15:30, 10:30-18:30)
 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój , ul.Opolska 9
 • Nazwa stanowiska: psycholog (w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju)
 • Wymagane wykształcenie: wyższe
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: planowane marzec 2019r.
 • Okres zatrudnienia: na czas zastępstwa

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
 • Umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych
 • Mile widziane: studia  podyplomowe, studium, kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, umiejętność pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, udział w szkoleniach, superwizji
 • Znajomość obsługi komputera

Zakres wykonywanych zadań:

 • Pomoc psychologiczna osobom dorosłym, dzieciom i rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i sytuacje trudne
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych
 • Diagnoza kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych (opcjonalnie)
 • Diagnozowanie problemów rodzinnych, ocena zasobów rodziny
 • Ocena mobilności i immobilności osób korzystających ze wsparcia w PIK.

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9, reprezentowany przez Dyrektora. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: iodo(małpka)ops.jastrzebie.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody. Składając podanie o pracę, zgadzacie się Państwo na dobrowolne przekazanie tych informacji do administratora danych osobowych. Informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani / Pana aplikacja nie zostanie rozpatrzona, a wszelka dokumentacja zostanie niezwłocznie zniszczona.

 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9 w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)."