Aktualności

ŚDS – trwa nabór uczestników

W naszym mieście powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Budynek przy ul. Szkolnej 1 dostosowywany jest do potrzeb placówki, a pracownicy OPS-u prowadzą nabór chętnych do uczestnictwa w zajęciach.

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy może być osoba niepełnosprawna powyżej 18. roku życia, która z powodu choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, innych przewlekłych zaburzeń psychicznych lub ze spektrum autyzmu, ma trudności w codziennym funkcjonowaniu. Osoba taka powinna mieszkać w Jastrzębiu-Zdroju

Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka wsparcia dziennego. Będą w niej świadczone usługi w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, a także treningów umiejętności społecznych. Polegać będą one na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym.

Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do placówki, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy. Za uczestnictwo może być pobierana odpłatność w wysokości 5% dochodu rodziny. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 300% odpowiedniego kryterium, korzystanie z usług ŚDS jest nieodpłatne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 59, 64 lub telefonicznie pod nr 32 43 49 659 lub 32 43 49 664.