Aktualności

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: ,,Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego”

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę.

 

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.10.2011r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy ( treść zapytania poniżej ). Korzystając  z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. ) informuję:

 

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuszcza: samochód 6 osobowy z homologacją ciężarową?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Samochód powinien mieć homologację osobową.


PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuszcza: samochód z homologacją osobową 9 osobowy z możliwością złożenia lub całkowitego demontażu tylnej kanapy 3 osobowej. Układ siedzeń jest następujący: kierowca+ kanapa 2 osobowa + kanapa 3 osobowa + kanapa 3 osobowa?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Zamawiający pozostaje przy wymaganiach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.10.2011r. tj. samochód 6 osobowy.


PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuszcza: termin realizacji 30 grudzień 2011r.?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Zamawiający pozostaje przy wymaganiach określonych w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.10.2011r., tj. wymagany termin realizacji zadania: wydanie samochodu do 22.12.2011r.


PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający dopuszcza: samochód z poduszką powietrzną kierowcy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Zamawiający pozostaje przy wymaganiach określonych w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.10.2011r., tj. co najmniej 2 poduszki powietrzne: przednie kierowcy i pasażera.