Jumpmenu Module


 

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert:"Szkolenie z kreatywnego rozwiązywania sytuacji trudnych"

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, prosi
o przedstawienie oferty cenowej za Szkolenie z kreatywnego rozwiązywania sytuacji trudnych- radzenie sobie w nietypowych sytuacjach dla uczestników projektu „O krok do przodu”
w okresie od listopad- grudzień 2011r. (do dnia 09.12.2011r.) z uwzględnieniem wszystkich warunków wg załączonego projektu umowy.

Ponadto proszę o dołączenie do formularza ofertowego aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia 14.11.2011r. do godz. 12:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 57.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  32  43-49-624.

Załączniki:
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/65/FORMULARZ%20%20%20OFERTY.doc)Formularz Oferty124 Kb
Access this URL (http://efs.jastrzebie.pl/attachments/article/65/umowa.doc)umowa.doc218 Kb