Jumpmenu Module


 

Aktualności

Przetarg nieograniczony pn. ,, Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony pn. ,, Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.

,, Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”.

Termin składania ofert: 21.11.2011r. do godz. 12:00 pok. 57

Termin otwarcia ofert: 21.11.2011r. o godz. 12:15 pok. 57