Aktualności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Czas trwania konsultacji: 20-22 czerwca 2022 roku