Harmonogram wypłaty świadczeń pieniężnych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż decyzje w których zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności zrealizowane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (najbliższy termin wynikający z poniższego harmonogramu) . Natomiast decyzje bez rygoru w terminie od 14 dnia do 31 dnia po odebraniu decyzji.

 

STYCZEŃ 2023r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

12.01.2023r.

17.01.2023r.

19.01.2023r.

24.01.2023r.

26.01.2023r.

31.01.2023r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.01.2023r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

do ostatniego dnia miesiąca

 

 

 

LUTY 2023r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

02.02.2023r.

07.02.2023r.

09.02.2023r.

14.02.2023r.

16.02.2023r.

21.02.2023r.

23.02.2023r.

28.02.2023r.

ZASIŁKI  STAŁE

24.02.2023r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

do ostatniego dnia miesiąca

 

 

 

MARZEC 2023r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

02.03.2023r.

07.03.2023r.

09.03.2023r.

14.03.2023r.

16.03.2023r.

21.03.2023r.

23.03.2023r.

28.03.2023r.

30.03.2023r.

04.04.2023r.

ZASIŁKI  STAŁE

24.03.2023r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

do ostatniego dnia miesiąca 

KWIECIEŃ 2023r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

06.04.2023r.

11.04.2023r.

13.04.2023r.

18.04.2023r.

20.04.2023r.

25.04.2023r.

27.04.2023r.

02.05.2023r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.04.2023r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

do ostatniego dnia miesiąca

 

 

 

MAJ 2023r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

04.05.2023r.

09.05.2023r.

11.05.2023r.

16.05.2023r.

18.05.2023r.

23.05.2023r.

25.05.2023r.

30.05.2023r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.05.2023r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

do ostatniego dnia miesiąca

 

 

 

CZERWIEC 2023r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

01.06.2023r.

06.06.2023r.

09.06.2023r.

13.06.2023r.

15.06.2023r.

20.06.2023r.

22.06.2023r.

27.06.2023r.

29.06.2023r.

04.07.2023r.

ZASIŁKI  STAŁE

23.06.2023r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

do ostatniego dnia miesiąca