Jumpmenu Module


 

Kalendarium

HARMONOGRAM   WYPŁATY   ŚWIADCZEŃ

WRZESIEŃ 2019r.


ZASIŁKI  CELOWE,

SPECJALNE  ZASIŁKI  CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z  PROGRAMU   RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI  OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ  POCZTOWY

 

12.09.2019r.

 

19.09.2019r.

 

19.09.2019r.

 

26.09.2019r.

 

30.09.2019r.

30.09.2019r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.09.2019r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.09.2019r.

POMOC  DLA  RODZIN  ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

26.09.2019r.

POMOC  DLA  RODZIN  ZASTĘPCZYCH

500 +

26.09.2019r.

 

HARMONOGRAM   WYPŁATY   ŚWIADCZEŃ

PAŹDZIERNIK 2019r.


ZASIŁKI  CELOWE,

SPECJALNE  ZASIŁKI  CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z  PROGRAMU   RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI  OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ  POCZTOWY

 

14.10.2019r.

 

18.10.2019r.

 

21.10.2019r.

 

25.10.2019r.

 

31.10.2019r.

31.10.2019r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.10.2019r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.10.2019r.

POMOC  DLA  RODZIN  ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.10.2019r.

POMOC  DLA  RODZIN  ZASTĘPCZYCH

500 +

29.10.2019r.

 

HARMONOGRAM   WYPŁATY   ŚWIADCZEŃ

LISTOPAD 2019r.


ZASIŁKI  CELOWE,

SPECJALNE  ZASIŁKI  CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z  PROGRAMU   RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI  OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ  POCZTOWY

 

14.11.2019r.

 

19.11.2019r.

 

22.11.2019r.

 

27.11.2019r.

 

29.11.2019r.

29.11.2019r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.11.2019r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

08.11.2019r.

POMOC  DLA  RODZIN  ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

27.11.2019r.

POMOC  DLA  RODZIN  ZASTĘPCZYCH

500 +

27.11.2019r.

 

HARMONOGRAM   WYPŁATY   ŚWIADCZEŃ

GRUDZIEŃ 2019r.


ZASIŁKI  CELOWE,

SPECJALNE  ZASIŁKI  CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z  PROGRAMU   RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI  OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ  POCZTOWY

 

13.12.2019r.

 

18.12.2019r.

 

23.12.2019r.

 

23.12.2019r.

 

30.12.2019r.

30.12.2019r.

ZASIŁKI  STAŁE

19.12.2019r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.12.2019r.

POMOC  DLA  RODZIN  ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

POMOC  DLA  RODZIN  ZASTĘPCZYCH

500 +