Jumpmenu Module


 

Kalendarium

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

STYCZEŃ 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

21.01.2021r.

28.01.2021r.

28.01.2021r.

28.01.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.01.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.01.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.01.2021r.

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

LUTY 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

11.02.2021r.

18.02.2021r.

24.02.2021r.

26.02.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.02.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

25.02.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

25.02.2021r.

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

MARZEC 2021r.

 

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

 

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

11.03.2021r.

18.03.2021r.

24.03.2021r.

26.03.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.03.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

 

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +