Jumpmenu Module


 

Kalendarium

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

MARZEC 2021r.

 

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

11.03.2021r.

18.03.2021r.

24.03.2021r.

26.03.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.03.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.03.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

29.03.2021r.

 

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

KWIECIEŃ 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.04.2021r.

21.04.2021r.

28.04.2021r.

30.04.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

23.04.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.04.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

29.04.2021r.

 

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

MAJ 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

13.05.2021r.

20.05.2021r.

26.05.2021r.

31.05.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.05.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.05.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.05 .2021r.