Jumpmenu Module


 

Harmonogram wypłaty świadczeń pieniężnych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż decyzje w których zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności zrealizowane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (najbliższy termin wynikający z poniższego harmonogramu) . Natomiast decyzje bez rygoru w terminie od 14 dnia do 31 dnia po odebraniu decyzji.

 

CZERWIEC 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

02.06.2022r.

07.06.2022r.

09.06.2022r.

14.06.2022r.

17.06.2022r.

21.06.2022r.

23.06.2022r.

28.06.2022r.

30.06.2022r.

05.07.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

24.06.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.06.2022r.

 

 

 

LIPIEC 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

07.07.2022r.

12.07.2022r.

14.07.2022r.

19.07.2022r.

21.07.2022r.

26.07.2022r.

28.07.2022r.

02.08.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.07.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.07.2022r.

 

 

 

SIERPIEŃ 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

04.08.2022r.

09.08.2022r.

11.08.2022r.

16.08.2022r.

18.08.2022r.

23.08.2022r.

25.08.2022r.

30.08.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.08.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

31.08.2022r.

 

 

 

WRZESIEŃ 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

01.09.2022r.

06.09.2022r.

08.09.2022r.

13.09.2022r.

15.09.2022r.

20.09.2022r.

22.09.2022r.

27.09.2022r.

29.09.2022r.

04.10.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

23.09.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.09.2022r. 

PAŹDZIERNIK 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

06.10.2022r.

11.10.2022r.

13.10.2022r.

18.10.2022r.

20.10.2022r.

25.10.2022r.

27.10.2022r.

31.10.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.10.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.10.2022r. 

LISTOPAD 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

03.11.2022r.

08.11.2022r.

10.11.2022r.

15.11.2022r.

17.11.2022r.

22.11.2022r.

24.11.2022r.

29.11.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.11.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.11.2022r.

 

 

 

GRUDZIEŃ 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

01.12.2022r.

06.12.2022r.

08.12.2022r.

13.12.2022r.

15.12.2022r.

20.12.2022r.

22.12.2022r.

27.12.2022r.

29.12.2022r.

30.12.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

22.12.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

22.12.2022r.