Jumpmenu Module


 

Kalendarium

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

LUTY 2020r.

 

 

ZASIŁKI CELOWE,

 

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

 

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

 

ZASIŁKI OKRESOWE

 

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

 

 

PRZEKAZ POCZTOWY

14.02.2020r.

19.02.2020r.

21.02.2020r.

26.02.2020r.

28.02.2020r.

28.02.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

25.02.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.02.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

25.02.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

25.02.2020r.HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

MARZEC 2020r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

 

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

 

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

 

ZASIŁKI OKRESOWE

 

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

 

 

PRZEKAZ POCZTOWY

13.03.2020r.

18.03.2020r.

20.03.2020r.

25.03.2020r.

31.03.2020r.

31.03.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

25.03.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.03.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

26.03.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

26.03.2020r.

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

KWIECIEŃ 2020r.


 

ZASIŁKI CELOWE,

 

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

 

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

 

ZASIŁKI OKRESOWE

 

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.04.2020r.

17.04.2020r.

23.04.2020r.

28.04.2020r.

30.04.2020r.

30.04.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

24.04.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.04.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.04.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.04.2020r.