Jumpmenu Module


 

Działania towarzyszące 2019

 

Informacja o prowadzonych działaniach towarzyszących dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019

  1. Działania w ramach środków towarzyszących nie objęte dofinansowaniem Programu:

W ramach w/w Programu od miesiąca lutego 2020r. do miesiąca lipca 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzi, w ramach środków towarzyszących, zajęcia z psychologiem pt. „Wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poszukiwanie zasobów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych”

 

Zajęcia odbędą się :

21 luty 2020r. w godzinach od 9:00 do 10:30

20 marca 2020r. w godzinach od 9:00 do 10:30

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9.

 

O kolejnych terminach zajęć będziemy informować na bieżąco.

W zajęciach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.

 

 

 

Ponadto, w ramach działań towarzyszących, osoby zakwalifikowane do udziału w powyższym Programie systematycznie uczestniczą w pracach społecznie użytecznych organizowanych przez tut. Ośrodek.

 

  1. Działania w ramach środków towarzyszących objęte dofinansowaniem Programu:

 

Warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej

 

Powyższe warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 w terminie 06.02.2020r. w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

Tematyka warsztatów:

  Warsztaty dietetyczno żywieniowe: Ja czytać etykiety produktów spożywczych?

  Warsztaty kulinarne: Potrawy dla dobrego zdrowia

  Warsztaty edukacji ekonomicznej:  Finansowo silni - prawa konsumenta.

  Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności: Jak nie marnować żywności?

 

W warsztatach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.

 

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020