Jumpmenu Module


 

Wydawanie paczek żywnościowych 2019

 

Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach

od 8.00 do 12.00

w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

 

 

26 Maj 2020 r.–osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę   A – G
28 Maj 2020 r.-osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę   H - M
2 Czerwiec 2020 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę   N – R
4 Czerwiec 2020 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę   S – Ż

 

 

UWAGA!

 

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego