Jumpmenu Module


 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych
mieści się w budynku OPS w pokoju nr 49 na I piętrze.

Przyjęcia stron:

od wtorku do piątku w godz.7.30-15.30

W PONIEDZIAŁKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

 

Budynek jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda).

 

UWAGA!!!Informujemy, że przy składaniu wszystkich wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON oprócz do tej pory wymaganych dokumentów niezbędne jest przedstawienie:

  • dowodu osobistego wnioskodawcy
  • a w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia Sądu o ustanowienie kuratora dla Osoby Niepełnosprawnej
  • aktu urodzenia, w przypadku składania wniosku przez rodzica na rzecz dziecka

Udzielamy osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju informacji oraz przyznajemy uprawnionym dofinansowania i refundacji (ze środków PFRON) w zakresie rehabilitacji społecznej w szczególności dotyczące:

  1. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. (KLIK)
  2. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (limitów Narodowego Funduszu Zdrowia). (KLIK)
  3. Likwidacji barier architektonicznych (KLIK),
  4. Likwidacja barier technicznych (KLIK),
  5. Likwidacja barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. (KLIK)
  6. Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki. (KLIK)

 

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, można pobrać w budynku naszego Ośrodka w pokoju nr 49 lub poniżej:

Szanowni Państwo
Z dniem 2 stycznia 2017r. siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku została przeniesiona na ul. Chrobrego 39 (obok Prokuratury).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 42 37 202 oraz w aktualnościach na stronie internetowej Zespołu http://www.pzon.rybnik.pl/

 

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania zawarte są w dokumencie: „Zasady przyznawania dofinansowania do zadań PFRON dot. rehabilitacji społecznej na rok 2018” (KLIK).

 

Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu – Zdroju w latach 2016 – 2020 (KLIK).