Jumpmenu Module


 

Działania Towarzyszące

Informacja o prowadzonych działaniach towarzyszących dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015

 

 

 

  1. Działania w ramach środków towarzyszących objęte dofinansowaniem Programu:

 

Warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej

 

 

Powyższe warsztaty odbędą się w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 w niżej podanych terminach:

 

12 października 2015r.

14 października 2015r.

19 października 2015r.

21 października 2015r.

 

W warsztatach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.

 

Zarys programowy warsztatów (klinknij)


Wydarzenie jest finansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020

 

 

 

 

 

  1. Działania w ramach środków towarzyszących nie objęte dofinansowaniem Programu:

 

 

W ramach w/w Programu od miesiąca października 2015r. do miesiąca lutego 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzi, w ramach środków towarzyszących, zajęcia z psychologiem pt. „Wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poszukiwanie zasobów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych”

 

Powyższe zajęcia odbędą się w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 w terminie:

 

29 października 2015r.

26 listopada 2015r.

16 grudnia 2015r.

20 stycznia 2016r.

11 luty 2016r.

oraz dla dodatkowo wytypowanych osób 07.06.2016r. w godz. 9:00 - 11:00

 

 

W zajęciach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.Ponadto, w ramach działań towarzyszących, osoby zakwalifikowane do udziału w powyższym Programie systematycznie uczestniczą w pracach społecznie użytecznych organizowanych przez tut. Ośrodek.