Jumpmenu Module


 

Informacja o wydawaniu paczek żywnościowych

 

Informacja o wydawaniu paczek żywnościowych wydawanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015


__________________________________________________________________________________


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9  informuje, iż kolejne wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015 odbędzie się w magazynie żywnościowym  w godzinach od 8.00 do 12.00 w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

UWAGA!

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego

 

ROK 2016

 

terminy dla dodatkowo wytypowanych rodzin/osób na V-VI/2016r.

06 czerwiec 2016r. - osoby od A do Ł

03 czerwiec 2016r. - osoby od M do Ż

 

25 maja 2016r.-osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę M-Ż

20 maja 2016r.–osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę A–Ł

 

20 kwiecień 2016r. - osoby od N do W

18 kwiecień 2016r. - osoby od A do M

 

Terminy dla dodatkowo wytypowanych rodzin/osób na II-IV/2016r.

 

29 luty 2016r. - osoby od A do M - termin dodatkowy

2 Marzec 2016r. - osoby od O do W - termin dodatkowy

7 Marzec 2016r. – osoby od A do M - termin dodatkowy

8 Marzec 2016r.– osoby od O do W - termin dodatkowy

21 marzec 2016r. - osoby od A do M - termin dodatkowy

23 marzec 2016r. - osoby od O do W - termin dodatkowy

4 kwiecień 2016r. – osoby od A do M - termin dodatkowy

6 kwiecień 2016r.– osoby od O do W - termin dodatkowy

 

 

8 Luty 2016r.–osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę A–D

9 Luty 2016r.-osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę F-J

11 Luty 2016r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę K–Ł

12 Luty 2016r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę M–O

16  Luty 2016r.-osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę P-Ś

17 Luty 2016r.-osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę T-Ż

 

 

19 Styczeń 2016r.–osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę  A–D
8 Styczeń 2016r.-osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę F-J
12 Styczeń 2016r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę  K–Ł
13 Styczeń 2016r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę M–O
15 Styczeń 2016r.-osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę P-Ś
18 Styczeń 2016r.-osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę T-Ż

 

 

ROK 2015

 

15 grudnia 2015r.  - osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – H

17 grudnia 2015r. -     osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę J – O

21 grudnia 2015r.  - osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę P – Ż

 

2 grudnia 2015r.  – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę P - Ż

4 grudnia 2015r.  – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę J – O

8 grudnia 2015r.  – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – H

 

18 listopada 2015r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A - H

23 listopada 2015r.  – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę J – O

26 listopada 2015r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę P – Ż

 

2 listopada 2015r.        - osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę P – Ż

5 listopada 2015r. -     osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę J – O

10 listopada 2015r.      - osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – H

 

15 października 2015r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A - H

20 października 2015r.  – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę J – O

23 października 2015r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę P - Ż

 

02 października 2015r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę P - Ż

06 października 2015r.  – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę J – O

08 października 2015r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A - H

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9  informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015 wydawane będą w magazynie żywnościowym   (z boku budynku OPS – za bramą wjazdową) w godzinach od 8.00 do 12.00 w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

22 września 2015r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – H

24 września 2015r.  – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę J – P

28 września 2015r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę R - Ż

 

 

UWAGA!

 

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

 

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po  okazaniu dowodu osobistego