Jumpmenu Module


 

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.  - (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Od 01.10.2015r. których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. dla osoby w rodzinie.

 

Do końca lutego 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 – jako OPL, osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma  paczki żywnościowe, składające się z : makaronu świderki, ryżu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT, sera żółtego  groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu truskawkowego, mielonki wieprzowej , klopsików w sosie własnym, cukru  białego, oleju  rzepakowego.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 – jako OPL realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności takie jak prace społecznie użyteczne, wsparcie psychologiczne. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ  w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl (pomoc społeczna – programy – program operacyjny).