Jumpmenu Module


 

Działania towarzyszące 2018

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  1. warsztaty kulinarne;
  2. warsztaty edukacji ekonomicznej;
  3. warsztaty dietetyczne;
  4. warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  2. grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  3. pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  4. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  5. wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Informacja o prowadzonych działaniach towarzyszących dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

  1. Działania w ramach środków towarzyszących nie objęte dofinansowaniem Programu:

W ramach w/w Programu od miesiąca listopada 2018r. do miesiąca czerwca 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzi, w ramach środków towarzyszących, zajęcia z psychologiem pt. „Wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poszukiwanie zasobów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych”

 

Zajęcia odbędą się :

27 listopada 2018r. w godzinach od 10:00 do 12:00

20 grudnia 2018r. w godzinach od 10:30 do 12:30

24 stycznia 2019r. w godzinach od 10:30 do 12:00

21 luty 2019r. w godzinach od 10:30 do 12:00

15 marca 2019r. w godzinach od 11:00 do 12:30

27 maj 2019r w godzinach od 9:00 do 10:30w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9.

 

O kolejnych terminach zajęć będziemy informować na bieżąco.

W zajęciach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.

 

2. Działania w ramach środków towarzyszących objęte dofinansowaniem Programu:Warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej

Powyższe warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 w niżej podanych terminach:


- 04.02.2019r. godz. 9:30 do 13:30
- 11.02.2019r. godz. 9:30 do 13:30

Tematyka warsztatów:
1. Warsztaty dietetyczno-żywieniowe
2. Warsztaty kulinarne
3. Warsztaty edukacji ekonomicznej
4. Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności

W warsztatach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.