Jumpmenu Module


 

Wydawanie paczek żywnościowych 2018

Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach

od 8.00 do 12.00

w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

 

 

14 Maj 2019 r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – G

16 Maj 2019 r. - osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę H - M

21 Maj 2019 r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę N – R

23 Maj 2019 r. – osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę S – Ż

 

UWAGA!

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.
Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po  okazaniu dowodu osobistego