Czym zajmuje się Punkt Interwencji Kryzysowej

 1. pomoc psychologiczna w następujących sytuacjach:
  • kryzysy rodzinne,
  • przemoc,
  • pomoc osobom doświadczającym utraty, w żałobie, ofiarom gwałtów i napadów
  • wypadki komunikacyjne, katastrofy, pożary,
  • kryzysy suicydalne (samobójcze)
  • kryzysy normatywne- rozwojowe
 2. poradnictwo psychologiczne, realizowane także w formie telefonicznej
 3. poradnictwo pedagogiczne
 4. poradnictwo prawne
 5. psychoedukacja
 6. w razie potrzeby pomoc w zakresie zorganizowania schronienia osobom doświadczającym przemocy
 7. poradnictwo socjalne- praca socjalna i wsparcie we współpracy z pracownikami OPS
 8. współpraca ze służbami miejskimi (policja, straż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe) oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej
 9. współpraca z Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębia- Zdroju, udział w ćwiczeniach epizodyczno-zgrywających