Jumpmenu Module


 

Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

„Świadczenie usług opiekuńczych”

Termin składania ofert: 28.10.2014 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 28.10.2014 r. o godz. 12:45 pok. 57

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne