Jumpmenu Module


 

Przetarg nieograniczony pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz 907 z późn zm. ) p.n. Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Termin składania ofert: 25.03.2015r. do godz. 9:00, pok. 40

Termin otwarcia ofert: 25.03.2015r. o godz. 9:15, pok. 57

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne.