Jumpmenu Module


 

Przetarg nieograniczony „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Termin składania ofert: 24.04.2015 r. do godz. 10:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 24.04.2015 r. o godz. 10:15 pok. 57

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne