Jumpmenu Module


 

Przetarg nieograniczony "Świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 5, art. 10, art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

„Świadczenie usług opiekuńczych”

Termin składania ofert: 04.11.2015 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 04.11.2015 r. o godz. 12:15 pok. 57

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne