Jumpmenu Module


 

Przetarg nieograniczony „Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom, dzieciom”

UWAGA

W dniu 21.01.2016r. dokonano zmiany SIWZ  oraz ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie zmieniono termin składnia ofert i termin otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 01.02.2016 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 01.02.2016 r. o godz. 12:15 pok. 57

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 5, art. 10, art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

„Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom, dzieciom”

Termin składania ofert: 28.01.2016 r. do godz. 12:00 pok. 40

Termin otwarcia ofert: 28.01.2016 r. o godz. 12:15 pok. 57

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne