Jumpmenu Module


 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o (usługi społeczne i inne szczególne usługi) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 31/2016 z dnia 14.11.2016 r. na zadanie pn.:

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoTermin składania ofert: 22.09.2020r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 22.09.2020r. o godz. 11:10 pok. 57

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl