Jumpmenu Module


 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i jego spektrum, zespołem Aspergera, Downa i afazją w pracy opiekuna dziecięcego"

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o (usługi społeczne i inne szczególne usługi) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 31/2016 z dnia 14.11.2016 r. na zadanie pn.:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i jego spektrum, zespołem Aspergera, Downa i afazją w pracy opiekuna dziecięcego w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Termin składania ofert: 06.10.2020r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 06.10.2020r. o godz. 11:10 pok. 57

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl