Jumpmenu Module


 

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom" na 2021r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o (usługi społeczne i inne szczególne usługi) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 31/2016 z dnia 14.11.2016 r z późn. zm.

 

Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom”

 

Termin składania ofert: 25.11.2020 r. do godz. 12:00 pok. 57

Termin otwarcia ofert: 25.11.2020 r. o godz. 12:30 pok. 65

 

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne