Jumpmenu Module


 

Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.138o (usługi społeczne i inne szczególne usługi) ustawy Prawo Zamówień Publicznych( tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 31/2016 z dnia 14.11.2016 r. ze zm.

 

Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych”

 

Termin składania ofert: 27.11.2020r. do godz.12:00 pok.57

Termin otwarcia ofert: 27.11.2020r. do godz. 12.30 pok.65

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zamówienia publiczne.