Jumpmenu Module


 

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na 2020r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych" z uwzględnieniem wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy. Ofertę należy przedłożyć na załączonym formularzu oferty.

Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 42 z dopiskiem "Nie otwierać przed dniem 09.12.2019 r".