Jumpmenu Module


 

Wydawanie gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej na 2020r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wydawanie gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ofertę należy przedłożyć na załączonym formularzu oferty.

 

Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia  11.12.2019 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej (zamkniętej kopercie) do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 64 lub 57
z dopiskiem "Nie otwierać przed dniem 11.12.2019 r."