Jumpmenu Module


 

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu–Zdroju

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za zakup i dostawę akcesoriów komputerowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Ofertę cenową proszę przedłożyć do dnia 19.12.2019r. do godz.12:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 57 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „ Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Opolskiej 9 nie otwierać przed 19.12.2019 godz. 12:00”.