Jumpmenu Module


 

Aktualności

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2019-2021

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia do konsultacji „Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2019-2021”

 

Uwagi można zgłaszać do dnia 08.04.2019r. w siedzibie Ośrodka, ul. Opolska 9, pokój 57 lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do godz. 12.00

Załączniki:
Download this file (Program wspierania 2019-2021.pdf)Program wspierania 2019-2021.pdf499 Kb

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług cateringowych na „Śniadanie Wielkanocne” w 2019 roku

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 43-49-657 fax 32 47 40 146II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe na „Spotkaniach Wielkanocnych”. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania dań gotowych, dostawę do OPS oraz obsługę spotkań wielkanocnych dla max.40 osób podzielona na 2 dni tj. 18.04.2019r. ( 18 osób) oraz 24.04.2019r. (22 osoby). Ilość osób może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 5 osób w każdym ze wskazanym dniu.

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia następujące potrawy:

· barszcz biały z kiełbasa i jajkiem

· jajka faszerowane

· tymbaliki drobiowe

· paszteciki z mięsem

· sałatka śledziowa

· patera wędlin i serów

· pieczywo

· sernik świąteczny

· kawa, herbata, cukier

2. Zapewnienie dekoracji, obrusów, serwetek, zestawy ceramicznej dostosowanej do dań i napoi oraz pojemników na żywność umożliwiających przenoszenie jedzenia w higieniczny sposób wymienionych w punkcie 1, wraz z kompletem sztućców metalowych.

3. Obsługa „Śniadania Wielkanocnego” polegać będzie na zapewnieniu co najmniej 1 osoby do obowiązków której będzie zastawienie oraz ustrojenie stołu wielkanocnego, a także podanie dań oraz posprzątanie zastawy.

III. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

18 kwiecień 2019r. godz. 12.00 oraz 24 kwiecień 2019r. godz. 12.00

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9

IV. KRYTERIUM OCENY

100% cena. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny brutto.

Max cena brutto dla 1 osoby – 60 zł.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA

Pisemną ofertę cenową (zgodnie z załączonym wzorem) prosimy złożyć w dowolny sposób spośród podanych poniżej form w terminie do 09.04 2019r. do godz. 12.00

· pisemnej na adres Zamawiającego

· faksem na numer 32 47 40 146

· w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia oryginałów w momencie wyboru oferty.

VI. WYBÓR OFERTY

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia:09.04.2019r. (wtorek)

2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do Oferentów o wyjaśnienia treści oferty lub wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI – w całości po wykonaniu pełnego zamówienia

Należność zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki:
Download this file (formularz.docx)formularz.docx6 Kb

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 Oferta pracy - asystent rodziny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w wymiarze 1 etat.

 

Wymagania: zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.)) tj.:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

Czytaj więcej...

Akcja #DOBRETERMOSY

W Jastrzębiu-Zdroju małymi krokami rusza akcja #DOBRYTERMOS!

Jest to inicjatywa charytatywna grupki młodych ludzi, w której ludzie bezdomni otrzymają specjalnie oznakowane termosy. Te natomiast będą mogli za darmo napełnić kawą/herbatą/wrzątkiem w kawiarniach i innych punktach biorących udział w akcji.

Przez tę inicjatywę pragniemy podzielić się nie tylko gorącym napojem, ale także dobrem dając odczuć bezdomnym iż mają taką samą godność jak Ty i ja.

Na dzień dzisiejszy wciąż poszukujemy przyjaznych kawiarni, punktów gastronomicznych, stacji paliw, które chciałyby napełniać #DOBRETERMOSY.

Jeżeli więc znasz takie miejsce, które chciałoby się włączyć w akcję lub sam chciałbyś zasponsorować choć jeden z termosów napisz pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub skontaktuj się przez Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 32 43 49 647

 

W Jastrzębiu-Zdroju małymi krokami rusza akcja #DOBRYTERMOS!

Jest to inicjatywa charytatywna grupki młodych ludzi, w której ludzie bezdomni otrzymają specjalnie oznakowane termosy. Te natomiast będą mogli za darmo napełnić kawą/herbatą/wrzątkiem w kawiarniach i innych punktach biorących udział w akcji.

Przez tę inicjatywę pragniemy podzielić się nie tylko gorącym napojem, ale także dobrem dając odczuć bezdomnym iż mają taką samą godność jak Ty i ja.

Na dzień dzisiejszy wciąż poszukujemy przyjaznych kawiarni, punktów gastronomicznych, stacji paliw, które chciałyby napełniać #DOBRETERMOSY.

Jeżeli więc znasz takie miejsce, które chciałoby się włączyć w akcję lub sam chciałbyś zasponsorować choć jeden z termosów napisz pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub skontaktuj się przez Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 32 43 49 647

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni konserwatora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni konserwatora.


Osoba kontaktowa: Skwark Aneta Tel. 32 434 96 25, pok. 24, parter

Zakres wykonywanej pracy:

Prowadzenie bieżących napraw i konserwacji sprzętu biurowego, gospodarczego i dokonywanie drobnych remontów i napraw w budynkach: Ośrodka Pomocy Społecznej, Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, w mieszkaniach chronionych, Klubie Integracji Społecznej oraz Placówce Wsparcia Dziennego. Prace naprawcze i montażowe typu: naprawa drzwi, naprawa zawiasów, wymiana zamka drzwi, zamka w kontenerach biurkowych, naprawa półek pod klawiaturę, naprawa szaf, biurek, umywalek, krzeseł, montaż półek wiszących, montaż tablic korkowych, wymiana świetlówek, montaż korytek na kable oraz inne prace porządkowe wokół budynku wynikłe w toku ich użytkowania.


Informacja

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9, reprezentowany przez Dyrektora. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: iodo(małpka)ops.jastrzebie.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody. Składając podanie o pracę, zgadzacie się Państwo na dobrowolne przekazanie tych informacji do administratora danych osobowych. Informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani / Pana aplikacja nie zostanie rozpatrzona, a wszelka dokumentacja zostanie niezwłocznie zniszczona.