Jumpmenu Module


 

Aktualności

POTRZEBNA POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwraca się z prośbą o pomoc dla osób bezdomnych. Ze względu na duże mrozy niezbędne są czapki, szaliki, rękawiczki, kurtki dla mężczyzn przebywających na terenie naszego miasta.

Dary prosimy dostarczać do siedziby Ośrodka przy ul. Opolskiej 9 pok. 47 w Jastrzębiu-Zdroju. Dodatkowe informacje o potrzebach można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 49 647 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Chłodne, zimowe miesiące to ciężki czas dla osób bezdomnych. Zimą są narażone na wiele niebezpieczeństw związanych z wychłodzeniem organizmu i odmrożeniem, które mogą doprowadzić do choroby, a nawet śmierci.

Każdą informację o osobach bezdomnych, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy warto przekazać odpowiednim służbom.

W sytuacjach zagrożenia należy zadzwonić po pomoc na numery:

32 47 85 290 - Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju

997 – policja (w szczególności w godzinach wieczornych i nocnych)

998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – służby ratownicze

Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) uruchomiono infolinię dla osób bezdomnych. Będzie ona czynna w sezonie jesienno-zimowym. Pod bezpłatnym numerem telefonu 987 można uzyskać informację na temat noclegów czy wyżywienia.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej. W dniach wolnych od pracy, w godzinach wieczornych i nocnych należy zaś informować bezpośrednio policję

Przypominamy, że osoby potrzebujące pomocy, mogą ją uzyskać w wymienionych niżej instytucjach i placówkach:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 32 43 49 647.

2. Noclegownia dla mężczyzn, ul. Wodzisławska 15 tel. 32 47 60 155

3. Ogrzewalnia przy ul. Północnej

POSZUKUJEMY MEBLI DLA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje używanych mebli w dobrym stanie, m.in.:

szafy, komody, stolika, lodówkę, pralkę, podgrzewacz elektryczny do wody lub piecyk gazowy

które zostaną przekazane osobie starszej potrzebującej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie OPS-u ul. Opolska 9, pokój nr 57 (I piętro), tel. (32) 4349657 w godz. 7.30-15.30.

Prosimy o zgłaszanie możliwości przekazania wyposażenia do końca stycznia 2019 r.

Oferta pracy - asystent rodziny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w wymiarze 1 etat. Przewidziany termin zatrudnienia - maj 2019r.

 

 

Wymagania: zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.)) tj.:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

Czytaj więcej...

„Wyjątkowa wigilia dla osób bezdomnych z kibicami GKS-u”

W dniu 19 grudnia 2018 r. tradycyjnie, jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zaprosił do wspólnego stołu wigilijnego osoby bezdomne, aby nikt w te nadchodzące święta nie poczuł się odrzucony. Spotkanie pozwoliło uczestnikom oderwać się choć na chwilę od trosk codziennego życia i uroczyście rozpocząć okres Bożonarodzeniowy. Spotkania wigilijne dla podopiecznych OPS stały się już tradycją, a ich organizacja możliwa jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób.W uroczystości udział wzięło 25 osób bezdomnych z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Z-ca Prezydenta Miasta – Pan Robert Chojecki, wikary Parafii Św. Katarzyny ks. Andrzej Kotula oraz goście specjalni: Kibice Osiedla „Szóstka” oraz Zarząd Klubu Sportowego GKS Jastrzębie.

Każdy z podopiecznych Ośrodka uczestniczący w kolacji po zakończeniu spotkania otrzymał paczkę – „wyjątkową” bo przekazaną przez Kibiców GKS-u „Bastion Szóstka” inicjatora akcji charytatywnej „Kibice na Szóstkę6” dla osób bezdomnych. Cała akcja polegała na zbiórce m.in. odzieży, obuwia, koców, środków czystości, żywności, słodyczy. Oprócz paczek do Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach akcji dostarczono mnóstwo odzieży, która w ten chłodny zimowy czas jest niezbędna osobom bezdomnym. Zebrane dary zostały przekazane osobom bezdomnym podczas kolacji wigilijnej. W tym miejscu należą się ogromne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję osobom, a w szczególności: inicjatorom całej akcji kibicom z Osiedla „Szóstka” oraz ich rodzinom i przyjaciołom, Zarządowi Klubu Sportowego GKS Jastrzębie, Fundacji Familia, restauracji „Cafe6” za udostępnienie pomieszczenia do przechowywania darów oraz firmie WYPOZYCZALNIA24.NET. za ich transport do siedziby OPS.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 15.12.2018r. (tj. sobota) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny jak w dni powszednie tj. 7:30 - 15:30.

 

 

Tym samym dnia   24.12.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Oferta pracy - terapeuta uzależnień

OFERTA PRACY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni terapeutę uzależnień- umowa zlecenie na lata 2019-2020 w wymiarze 120h rocznie (10h/miesiąc) w ramach realizacji projektu „O krok do przodu” realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w ramach Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6. – Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

Czytaj więcej...