Aktualności

Pracownice jastrzębskiego OPS laureatkami konkursu Śląski Prometeusz 2022

W poniedziałek, 14 listopada w chorzowskim Planetarium odbyła się Gala Finałowa Śląski Prometeusz 2022. W gronie laureatów znalazły się Hanna Sitek oraz Katarzyna Czyż z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie wybitnych, wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej, którzy swą postawą, zaangażowaniem oraz aktywnością wyróżniają się wśród innych pracowników systemu.

 

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: pracownik socjalny, pracownik obsługi, opiekun/pielęgniarka, terapeuta/specjalista reintegracji, pracownik obsługi oraz asystent rodziny. W dwóch pierwszych sukces odniosły pracownice jastrzębskiego ośrodka.

 

Wyróżnienie w kategorii „Pracownik socjalny” trafiło do Hanny Sitek, która w zawodzie pracuje od 10 lat. Tym co ją wyróżnia jest empatia, zaangażowanie, wysoki poziom kompetencji oraz ciągła chęć niesienia pomocy tym najbardziej potrzebującym. Podejmowanymi działaniami wykracza poza zakres obowiązków m.in. organizując zbiórki niezbędnych przedmiotów i artykułów dla podopiecznych ośrodka czy organizując różne wydarzenia. - Nominacja była dla mnie dużym zaskoczeniem i wyróżnieniem. Uważam, że docenienie przez pracodawcę oraz kapitułę konkursu jest ważniejsze od gratyfikacji finansowej i daje motywację do dalszej pracy – komentuje Hanna Sitek.

 

II miejsce w kategorii „Pracownik obsługi” zajęła Katarzyna Czyż, która z pomocą społeczną związana jest od 2010 roku. Od początku swojego zatrudnienia wykonuje prace administracyjne – głównie związane z przyznawaniem i realizacją świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto angażuje się w organizację różnych przedsięwzięć m.in. wydarzenia związanego z obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem czy zbiórką odzieży dla obywateli Ukrainy. - Bardzo się cieszę z otrzymanej nagrody. Jestem wdzięczna kierownictwu za zgłoszenie i czuję się zmotywowana do dalszej pracy – mówi Katarzyna.

 

Dumy ze swoich pracownic nie ukrywa Klaudia Nietrzebka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Takie wyróżnienia są dla mnie są bardzo cenne. Tworzymy w Ośrodku dobry zespół specjalistów i ludzi zaangażowanych w niesienie pomocy. Coraz częściej wykraczamy poza zakres typowych działań, bo zmuszają nas do tego sytuacje, w których znajdują się nasi podopieczni. Mimo dużego obciążenia pracą zawsze mogę liczyć na moich pracowników, którzy poszukują rozwiązań, nawet dla najtrudniejszych sytuacji. Wiem, że nie wszystkim jesteśmy w stanie pomóc i spektakularnych sukcesów nie mamy wiele, ale stale się rozwijamy, dokształcamy i pracujemy nad podniesieniem jakości udzielanej pomocy. Gdyby nie moi pracownicy, większość tych działań nie byłaby możliwa. Stąd też uważam, że takie wyróżnienia są cenne, bo wskazują, że zmierzamy w dobrym kierunku a docenienie przez obiektywną kapitułę jurorską zawsze cieszy – mówi Klaudia Nietrzebka.- Ponadto Śląski Prometeusz to potrzebna inicjatywa, która promuje zawody pomocowe, pokazuje dobre praktyki i przykłady – ma to szczególne znaczenie w przypadku pracowników systemu pomocy społecznej, których odbiór społeczny jest bardzo zróżnicowany – dodaje.

 

Organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

 

 

Tydzień „Białej Wstążki”

Tydzień „Białej Wstążki”

W dniach od 25 listopada do 6 grudnia w Jastrzębiu-Zdroju odbywać się będzie Tydzień „Białej Wstążki”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania, promowania wzorców mężczyzn, którzy nie krzywdzą a chronią.

Hasło, które towarzyszy tegorocznej akcji brzmi:

 

„Hejt – przemoc zaczyna się od słów”.


W ramach kampanii na terenie miasta zaplanowano szereg działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych. Odbędą się m.in.: akcje informacyjne, trening samoobrony dla kobiet, dyżury specjalistów i porady specjalistyczne w ramach, których osoby doświadczające przemocy uzyskają wsparcie oraz informację w zakresie przysługujących im praw i instytucji niosących pomoc. Nie zabraknie też prelekcji w szkołach, a policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi będą na ulicach przypinali mężczyznom białe wstążki - jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować. W ramach akcji przeprowadzono również konkurs plastyczny pn. „Hejt – przemoc zaczyna się od słów”, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży zachowań i postaw uwrażliwiających na wszelkie formy przemocy w rodzinie oraz kreowanie działań i postaw współpracy w tym zakresie ze szkołą i środowiskiem. Kampania „Białej Wstążki” to akcja międzynarodowa. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Nadmieńmy, że białe wstążki po raz pierwszy założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu. Napastnik, 25-letni mężczyzna uważał, że kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych, technicznych.

Inicjatorem kampanii „Białej Wstążki” w Jastrzębiu-Zdroju jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w naszym mieście. W tegoroczną kampanię włączyli się przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta – Wydział Edukacji i Wydział Dialogu Społecznego. Ponadto akcję wsparli: firma „Druczek” z Jastrzębia Zdroju, firma „F.H.U. Seger” z Jastrzębia Zdroju, MOSiR oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA (sekcja polska). Akcja prowadzona jest w mieście po raz 6. Kampanię honorowym patronatem objęła prezydent miasta Anna Hetman.

Szczegółowy program Kampanii w Jastrzębiu-Zdroju znajduje się w załączniku. Zapoznaj się:

Załączniki:
Download this file (PROGRAM KAMPANI 2022R.docx)PROGRAM KAMPANI 2022R.docx11 Kb

Informacja godziny pracy

 

 

Informujemy że w dniu 10 listopada (czwartek)


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdrój


będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30

BEZPŁATNY TRENING SAMOOBRONY DLA KOBIET Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 2022