Jumpmenu Module


 

Aktualności

Przetarg nieograniczony pn. "Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego".

Ogłoszenie o zamówieniu "Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego".

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:

"Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego".

Termin składania ofert: 20 październik 2011 r. godz. 12:00 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Termin otwarcia ofert :20 październik 2011 r. godz. 12:15 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W imieniu Zamawiającego, tj. Miasta Jastrzębie-Zdrój, Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9 informuję, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10 października 2011r. na zadanie pn.

 

JEDNORAZOWA DOSTAWA SAMOCHODU SZEŚCIOOSOBOWEGO

 

zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ze względu na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: ,,Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego”

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę.

 

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy ( treść zapytania poniżej ). Korzystając  z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. ) informuję:

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: ,,Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego”

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy ( treść zapytania poniżej ). Korzystając  z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. ) informuję:

 

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuszcza: gwarancja mechaniczna 4 lata z limitem 120.000 km lub 5 lat z limitem 100.000 km?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Zamawiający pozostaje przy wymaganiach określonych w pkt. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 29.09.2011r., tj. gwarancja na pojazd min. 4 lata ( bez limitu km )

 

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuszcza: termin realizacji 30 grudzień 2011r.?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie. Zamawiający pozostaje przy wymaganiach określonych w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 29.09.2011r., tj. wymagany termin realizacji zadania: wydanie samochodu do 12.12.2011r.

Przetarg nieograniczony pn. "Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego"

Ogłoszenie o zamówieniu "Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego".

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:

"Jednorazowa dostawa samochodu 6 osobowego".

Termin składania ofert: 10 październik 2011 r. godz. 12:00 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Termin otwarcia ofert : 10 październik 2011 r. godz. 12:15 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 12.08.2011 r. została podpisana umowa z:

Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe

Józef Krzempek

ul. Kasztanowa 8

43-252 Jarząbkowice

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” .

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowejwww.bip.jastrzebie.pl