Jumpmenu Module


 

Aktualności

POSZUKUJEMY MEBLI DLA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje używanych mebli w dobrym stanie, m.in.:

szafy, komody, stolika, lodówkę, pralkę, podgrzewacz elektryczny do wody lub piecyk gazowy

które zostaną przekazane osobie starszej potrzebującej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie OPS-u ul. Opolska 9, pokój nr 57 (I piętro), tel. (32) 4349657 w godz. 7.30-15.30.

Prosimy o zgłaszanie możliwości przekazania wyposażenia do końca stycznia 2019 r.

Oferta pracy - asystent rodziny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w wymiarze 1 etat. Przewidziany termin zatrudnienia - maj 2019r.

 

 

Wymagania: zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.)) tj.:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

Czytaj więcej...

„Wyjątkowa wigilia dla osób bezdomnych z kibicami GKS-u”

W dniu 19 grudnia 2018 r. tradycyjnie, jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zaprosił do wspólnego stołu wigilijnego osoby bezdomne, aby nikt w te nadchodzące święta nie poczuł się odrzucony. Spotkanie pozwoliło uczestnikom oderwać się choć na chwilę od trosk codziennego życia i uroczyście rozpocząć okres Bożonarodzeniowy. Spotkania wigilijne dla podopiecznych OPS stały się już tradycją, a ich organizacja możliwa jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób.W uroczystości udział wzięło 25 osób bezdomnych z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Z-ca Prezydenta Miasta – Pan Robert Chojecki, wikary Parafii Św. Katarzyny ks. Andrzej Kotula oraz goście specjalni: Kibice Osiedla „Szóstka” oraz Zarząd Klubu Sportowego GKS Jastrzębie.

Każdy z podopiecznych Ośrodka uczestniczący w kolacji po zakończeniu spotkania otrzymał paczkę – „wyjątkową” bo przekazaną przez Kibiców GKS-u „Bastion Szóstka” inicjatora akcji charytatywnej „Kibice na Szóstkę6” dla osób bezdomnych. Cała akcja polegała na zbiórce m.in. odzieży, obuwia, koców, środków czystości, żywności, słodyczy. Oprócz paczek do Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach akcji dostarczono mnóstwo odzieży, która w ten chłodny zimowy czas jest niezbędna osobom bezdomnym. Zebrane dary zostały przekazane osobom bezdomnym podczas kolacji wigilijnej. W tym miejscu należą się ogromne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję osobom, a w szczególności: inicjatorom całej akcji kibicom z Osiedla „Szóstka” oraz ich rodzinom i przyjaciołom, Zarządowi Klubu Sportowego GKS Jastrzębie, Fundacji Familia, restauracji „Cafe6” za udostępnienie pomieszczenia do przechowywania darów oraz firmie WYPOZYCZALNIA24.NET. za ich transport do siedziby OPS.

Życzenia Świąteczne

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 15.12.2018r. (tj. sobota) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny jak w dni powszednie tj. 7:30 - 15:30.

 

 

Tym samym dnia   24.12.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Oferta pracy - terapeuta uzależnień

OFERTA PRACY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni terapeutę uzależnień- umowa zlecenie na lata 2019-2020 w wymiarze 120h rocznie (10h/miesiąc) w ramach realizacji projektu „O krok do przodu” realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w ramach Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6. – Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

Czytaj więcej...