Jumpmenu Module


 

Aktualności

INFORMACJA -Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Informujemy,


iż środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na rok 2021 zostały wyczerpane.

 

Jednocześnie przypominamy, iż od początku przyszłego roku można ponownie składać wnioski,także na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wykupione w 2021 roku.

 

Więcej informacji oraz druki wniosków do pobrania, znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: >> Pomoc dla osób niepełnosprawnych. <<

V Kampania “Biała Wstążka” w Jastrzębiu-Zdroju # Daj Sygnał i zatrzymaj przemoc.

 

# Daj Sygnał i zatrzymaj przemoc


Celem kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej. Biała wstążka jest symbolem zobowiązania do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.

 

Po raz kolejny pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju włączyli się do kampanii, przypinając do ubrań białą wstążkę jako symbol sprzeciwu wobec przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, że na terenie Ośrodka w dniu 26.11.2021 r. w godzinach od 9:00 do 14:00, sala 25 będzie można uzyskać porady specjalistyczne w zakresie pomocy i wsparcia świadków i osób uwikłanych w przemoc. Poradę można także uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (32) 4349623 lub (32) 4349626.


V Kampania Biała Wstążka w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

#Daj sygnał i zatrzymaj przemoc. V Kampania Biała Wstążka w Jastrzębiu-Zdroju

Od 30 lat niewielka biała wstążka jest symbolem protestu przeciwko przemocy wobec kobiet. Na całym świecie, również w Polsce, począwszy od 25 listopada, podejmowane są działania, które mają na celu nagłośnienie problemu.

A problem istnieje bez dwóch zdań – tylko w 2020 roku w Polsce blisko 74% ofiar przemocy w rodzinie stanowiły kobiety (62 866 osób). Liczby te mówią same za siebie. Z tego powodu tak istotne jest uświadamianie społeczeństwa nie tylko o skali zjawiska, jakim jest przemoc wobec kobiet, ale również o możliwościach udzielenia pomocy, o sposobach, które pozwolą zatrzymać ten mechanizm.

Kampania „Biała Wstążka” po raz piąty zostanie przeprowadzona także w naszym mieście. Tym razem towarzyszy jej hasło: #daj sygnał, zatrzymaj przemoc. Jak co roku, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pod patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, zorganizuje spotkania w szkołach, porady specjalistyczne oraz dyżury dla mieszkańców, podczas których możliwe będzie uzyskanie informacji na temat tego, jak pomagać skrzywdzonym kobietom. Ponadto w ramach akcji przeprowadzono konkurs dla uczniów pn.„PRZEMOC#DAJ(e) SYGNAŁ”.

Ideą jastrzębskiej odsłony „Białej Wstążki” jest jak najszersze edukowanie społeczeństwa, przekazywanie informacji o możliwości udzielenia wsparcia kobietom, które na co dzień doświadczają przemocy, uzmysłowienie im, że mają prawo powiedzieć dość – wystarczy, aby tylko dały sygnał, że potrzebują pomocy.

Jest to misja delikatna, ponieważ wieloletnia przemoc skutecznie odciska się na psychice, rujnując poczucie własnej wartości. Dlatego w działania, jakie proponowane są w ramach V Kampanii „Biała Wstążka” w Jastrzębiu-Zdroju, włączeni są wykwalifikowani specjaliści, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Harmonogram tegorocznych działań przedstawia się następująco - załącznikBank Żywności zwraca się z prośbą o wsparcie Świątecznej Zbiórki Żywności

 

Współpracujący z nami Śląski Bank Żywności zwraca się z prośbą o wsparcie Świątecznej Zbiórki Żywności .

Z uwagi na pandemię przyjęto formę  zbiórki on-line. Po otwarciu >> linku << i kliknięciu Pomagamy online można dokonać zakupów ze wskazaniem dla jakiego Banku. Śląski  Bank Żywności po zamknięciu zbiórki  przekaże zebrane środki na  zakupy żywności z przeznaczeniem na paczki świąteczne. W tym roku Bank Żywności chciałby głównie skupić się w te Święta na pomocy  ludziom  starszym i samotnym.

Infolinia dla bezdomnych śląskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Infolinia dla bezdomnych

Jak co roku śląskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia bezpłatną infolinię 987. Dzwoniąc pod ten numer potrzebujący będą mogli uzyskać pomoc m.in. w zakresie noclegu i wyżywienia. Specjalna infolinia będzie funkcjonować całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Infolinia będzie działać na terenie całego województwa śląskiego.Przed nami trudny okres spadku temperatury. Prosimy o zwrócenie uwagi na ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy.

Posiłek w szkole i w domu