Aktualności

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 12.08.2011 r. została podpisana umowa z:

Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe

Józef Krzempek

ul. Kasztanowa 8

43-252 Jarząbkowice

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” .

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowejwww.bip.jastrzebie.pl

 

Organizacja konsultacji, warsztatów, treningów

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 11.08.2011 r. została podpisana umowa z:

Solid Consulting Łukasz Kotwica

Ul. Paderewskiego 64/5

66-400 Gorzów Wielkopolski

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowejwww.bip.jastrzebie.pl

Informacja.

Z powodów technicznych obecna strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju ( jak również strona dot. projektu systemowego „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego) przestanie funkcjonować z dniem 18.07.2011 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu.

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację kolonii

Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej organizacja kolonii letnich

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.04.2011 r. na zadanie pn: Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Czytaj więcej...