Jumpmenu Module


 

Aktualności

Wyjazd edukacyjny do Dream Parku w Ochabach w dniu 29.10.2021r.

 

Drodzy Rodzice !!!!Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego „Przyjaźń”/Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają dzieci korzystające z Placówki Wsparcia Dziennego „Przyjaźń” do udziału w wyjeździe edukacyjnym do Dream Parku w Ochabach w dniu 29.10.2021r.Plan wyjazdu:

  • wyjazd autokarem o godzinie 14:00
  • zwiedzanie Dream Parku (mini zoo, park linowy, dom do góry nogami, oceanarium prehistoryczne, park dinozaurów, wieża mocy, park miniatur, linowy plac zabaw, kino 2D i 6D, małpi gaj, zwierzęta tropikalne)
  • powrót na miejsce około godziny 18:00

 

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „Mali Pasjonaci” z inicjatywy wychowawców Placówki Wsparcia Dziennego „Przyjaźń” i dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

 

Zapewniamy: przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępu.

 

Osoby chętne prosimy o zapisy. Lista dostępna w Placówce Wsparcia Dziennego „Przyjaźń” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dunikowskiego 7.

Telefon kontaktowy (32) 131 53 80 lub 32 43 49 616.

W załączeniu formularz zgody na wyjazd.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 


Załączniki:
Download this file (ZGODA NA WYJAZD.docx)ZGODA NA WYJAZD.docx986 Kb

Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik”

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z Twoich biskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową,  jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej zgłoś się do punktu konsultacyjno-informacyjnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9. Tu możesz otrzymać pomoc w zakresie:

 

- choroby alkoholowej

- metod leczenia

- placówek leczenia odwykowego

- porad terapeutycznych

- warsztatów dla młodzieży i dorosłych

- wsparcia dla osób współuzależnionych

- porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień

 

Do punktu mogą zgłosić się osoby dotknięte problemem alkoholowym, osoby współuzależnione, członkowie rodzin a także osoby bliskie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny prowadzony jest przez Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik”.

 

Dyżury:

 

14 październik   10:00-12:00

21 październik   10:00-12:00

28 październik   10:00-12:00

4 listopad            10:00-12:00

18 listopad          10:00-12:00

25 listopad          10:00-12:00

2 grudzień           10:00-12:00

9 grudzień           10:00-12:00

16 grudzień         10:00-12:00

Sala konferencyjna

RUSZA BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 

RUSZA BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU I ICH BLISKICH! ZA JEGO REALIZACJĘ ODPOWIADA FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI NIEWIDZIALNA! BEZPIECZNA I KOMFORTOWA FORMUŁA PORADNICTWA DAJE MOŻLIWOŚĆ DOTARCIA DO KAŻDEGO ZAKĄTKA POLSKI!

 

 

Poszukujemy 80 osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku (04-O) i 50 osób bliskich do bezpłatnego projektu „Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie pandemii SARS-COV-2” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Każda z osób otrzyma 10 godzin pomocy psychologicznej w komfortowej formule teleporadnictwa, co umożliwia dotarcie do każdego zakątka Polski.

 

Jak można pomóc? Jeśli znasz kogoś, kto jest osobą niewidomą, stracił lub traci wzrok – przekaż informacje o tym bezpłatnym projekcie. To może być milowy krok dla człowieka w kryzysie! Projekt obejmuje wsparcie psychologiczne zarówno dzieci, jak i dorosłych.

 

Zainteresowani powinni zgłaszać się mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , dołączając informację o możliwości przetwarzania danych do celów realizacji projektu zgodnie z RODO. Kontakt telefoniczny: 504-741-214 – Małgorzata Szumowska

 

Termin przyjmowania zgłoszeń to 15 października, który – co istotne, jest Międzynarodowym Dniem Białej Laski – świętem osób z niepełnosprawnością wzroku! Symboliczna data może więc mieć tu dodatkowe znaczenie.

 

 

Dziękujemy za pomoc w dystrybucji niniejszej informacji! Małgorzata Szumowska i Anna Majewska – Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna (www.fcen.com.pl)


POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH

BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY, NIE POCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

 

W okresie od:

16.02.2020, 24.03.2020, 27.12.2020, 25.02.2021, 15.03.2021, 19.03.2021, 29.03.2021, 03.04.2021, 15.04.2021, 02.05.2021, 10.05.2021, 11.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021, 30.05.2021, 08.06.2021, 09.06.2021, 11.06.2021 12.06.2021, 14.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 29.06.2021, 04.07.2021, 09.07.2021, 10.07.2021, 12.07.2021, 15.07.2021, 18.07.2021, 20.07.2021, 21.07.2021, 22.07.2021, 23.07.2021, 26.07.2021, 27.07.2021, 28.07.2021, 30.07.2021, 30.07.2021, 04.08.2021, 06.08.2021, 10.08.2021, 12.08.2021, 19.08.2021

 

odbędzie się w czwartek 16.09.2021r. o godz.9.00 na Cmentarzu Komunalnym POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH
przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

 Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 43 49 643 lub 032 43 49 663.

Spis Powszechny

WSPARCIE ŚWIADCZONE PRZEZ ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

NABÓR  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO  KORZYSTANIA  ZE  WSPARCIA  ŚWIADCZONEGO  PRZEZ  ASYSTENTÓW  OSOBISTYCH  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ w roku 2021

 

Miasto Jastrzębie - Zdrój przygotowuje się do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Program ma na celu:

  1. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
  3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
  4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)      wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b)      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c)      załatwieniu spraw urzędowych;

d)      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)      korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)       wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, całą dobę.

Maksymalna ilość godzin przypadająca na jednego uczestnika nie może być większa niż 60 godzin miesięcznie. Maksymalna ilość godzin przypadająca na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie są zobowiązane do złożenia w tut. Ośrodku karty zgłoszeniowej wraz z kopią orzeczenia. Szczegółowe informacje o Programie pod nr telefonu: 32/ 43-49-617. Wątpliwości i zapytania można również kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.