Jumpmenu Module


 

Aktualności

Projekt uchwały wraz z zarządzeniem nr Or­-IV.0050.676.2018

Projekt uchwały wraz z zarządzeniem nr Or­-IV.0050.676.2018 z dnia 05.12.2018r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.