Jumpmenu Module


 

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług cateringowych na „Śniadanie Wielkanocne” w 2019 roku

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 43-49-657 fax 32 47 40 146II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe na „Spotkaniach Wielkanocnych”. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania dań gotowych, dostawę do OPS oraz obsługę spotkań wielkanocnych dla max.40 osób podzielona na 2 dni tj. 18.04.2019r. ( 18 osób) oraz 24.04.2019r. (22 osoby). Ilość osób może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 5 osób w każdym ze wskazanym dniu.

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia następujące potrawy:

· barszcz biały z kiełbasa i jajkiem

· jajka faszerowane

· tymbaliki drobiowe

· paszteciki z mięsem

· sałatka śledziowa

· patera wędlin i serów

· pieczywo

· sernik świąteczny

· kawa, herbata, cukier

2. Zapewnienie dekoracji, obrusów, serwetek, zestawy ceramicznej dostosowanej do dań i napoi oraz pojemników na żywność umożliwiających przenoszenie jedzenia w higieniczny sposób wymienionych w punkcie 1, wraz z kompletem sztućców metalowych.

3. Obsługa „Śniadania Wielkanocnego” polegać będzie na zapewnieniu co najmniej 1 osoby do obowiązków której będzie zastawienie oraz ustrojenie stołu wielkanocnego, a także podanie dań oraz posprzątanie zastawy.

III. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

18 kwiecień 2019r. godz. 12.00 oraz 24 kwiecień 2019r. godz. 12.00

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9

IV. KRYTERIUM OCENY

100% cena. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny brutto.

Max cena brutto dla 1 osoby – 60 zł.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA

Pisemną ofertę cenową (zgodnie z załączonym wzorem) prosimy złożyć w dowolny sposób spośród podanych poniżej form w terminie do 09.04 2019r. do godz. 12.00

· pisemnej na adres Zamawiającego

· faksem na numer 32 47 40 146

· w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia oryginałów w momencie wyboru oferty.

VI. WYBÓR OFERTY

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia:09.04.2019r. (wtorek)

2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do Oferentów o wyjaśnienia treści oferty lub wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI – w całości po wykonaniu pełnego zamówienia

Należność zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki:
Download this file (formularz.docx)formularz.docx6 Kb