Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wydawanie gorącego posiłku

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

W dniu 15.03.2011 r. została podpisana umowa z:

Rzymsko-Katolicką Parafią św. Katarzyny,

ul. uw. Katarzyny nr 3,

44-335 Jastrzębie Zdrój

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: „Wydawanie goršcego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”.

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowejwww.bip.jastrzebie.pl