Aktualności

Przetarg nieograniczony pn "Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"

Ogłoszenie o zamówieniu "Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:


"Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2011 r. godz. 10.45. w pokoju nr 40

Termin otwarcia ofert : 11 kwietnia 2011 r. o godz. 11:00 w sali nr 23