Aktualności

Przetarg nieograniczony pn "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej"

Ogłoszenie o zamówieniu "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej".

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:


"Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej".

Termin składania ofert: 28 kwietnia 2011 r. godz. 10.45. w siedzibie OPS pokój nr 40

Termin otwarcia ofert : 28 kwietnia 2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie OPS sala nr 23