Aktualności

Informacja.

Z powodów technicznych obecna strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju ( jak również strona dot. projektu systemowego „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego) przestanie funkcjonować z dniem 18.07.2011 r.

Z powodów technicznych obecna strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju ( jak również strona dot. projektu systemowego „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego) przestanie funkcjonować z dniem 18.07.2011 r.

W związku z powyższym, od dnia 19.07.2011 r., informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nrOPS-Us.EFS/272/2/1/11 w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, tj. www.bip.jastrzebie.pl.