Aktualności

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 12.08.2011 r. została podpisana umowa z:

Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe

Józef Krzempek

ul. Kasztanowa 8

43-252 Jarząbkowice

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” .

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowejwww.bip.jastrzebie.pl