Aktualności

Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej „Szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych”

Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej „Szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych”

Czas trwania konsultacji: 9-15 czerwca 2022 roku