Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju informuje, że zgodnie z art. 154 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r prowadzenie procedur adopcyjnych (przysposobienia) stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego.