Jumpmenu Module


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju informuje, że zgodnie z art. 154 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r prowadzenie procedur adopcyjnych (przysposobienia) stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego.

Wskazujemy zatem listę ośrodków adopcyjnych funkcjonujących na terenie województwa śląskiego wraz z danymi kontaktowymi, które są zobowiązane do prowadzenia wszystkich spraw związanych z adopcją dzieci.http://bip-slaskie.pl/dokumenty/132/2012/4/6/1423057685.pdf